Företagets Historia

- Från 1972 till 2007

Ahlgrens har en lång o gedigen erfarenhet inom transportbranschen. Företaget startades år 1972 av Bröderna Torsten och Ingemar Ahlgren som inriktade sig på lokala transporter i Edsbyområdet, som med tiden utvecklades till att bli ortens största inom containeruthyrning till industrin.

Ett växande företag

På 80-talet utökades verksamheten med 3 st långtradare som ditrubuerade byggmaterial från Uppland i söder till Jämtland i norr åt en lokal grossist . Under 90-talet övergick verksamheten till att köra åt dåvarande Bilspedition som senare anlitade Ahlgrens att bedriva linjetrafik mellan Gävleborg och Dalarna .

År 1998 bildades Ahlgrens Transport AB av sonen Kenny Ahlgren som inriktade sig på transporter till och från sågveksindustrierna. 

År 2007 tog Kenny över rörelsen efter Torsten som med sina 36 år i branschen som egen företagare kände sig nöjd. Företagen är idag helt fristående och jobbar direkt mot kunderna som till största delen finns
inom sågverksindustrin.